Najnovije vijesti

Javna rasprava – Odluka o komunalnom redu

10/10/2022 | objavio Radio Gradačac
Javna rasprava – Odluka o komunalnom redu
GRADAČAC

Gradska služba za urbanizam, 

investicije i komunalne poslove

Gradačac, 07.10.2022.godine

SAOPĆENJE  ZA  JAVNOST

 Obavještava se građanstvo da Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove upućuje: 

                                   J A V N I  P O Z I V  I  R A S P R A V U

         Na temu: Nacrt Odluke o komunalnom redu

       Poziva se  građanstvo da uzme aktivno učešće po pitanju Nacrta navedene Odluke, na način da svoje prijedloge, sugestije i primjedbe dostavi u pisanoj formi na adresu Grada Gradačac – Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove (Odsjek za komunalne poslove) ili putem e-maila na adresu: adnan.begovic@gmail.com ili iznesu neposredno na javnoj raspravi koja će se održati 18.11.2022.god. (petak) u Skenderiji (sala za sjednice) sa početkom u 16:15h.

      Javni uvid u Nacrt Odluke o komunalnom redu  može se obaviti na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba.

DOWNLOAD


Nacrt odluke o komunalnom redu

Obrazac prijedloga

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube