Najnovije vijesti

Javna rasprava po Nacrtu Odluke za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac

15/09/2021 | objavio Radio Gradačac
Javna rasprava po Nacrtu Odluke za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac
GRADAČAC

Gradska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu uputila je poziv za javnu raspravu po Nacrtu Odluke o općim  uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac.

Ovom Odlukom se utvrđuju opći  uslovi, postupak i kriteriji  za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac učenicima i studentima koji se školuju u javnim ustanovama  srednjim školama i na javnim  univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

Sredstva za stipendije planiraju se i obezbjeđuju u Budžetu  Grada Gradačac.

Pozivaju se svi zainteresovni subjekti da u toku provođenja javne rasprave dostave prijedloge i sugestije u pisanoj formi na adresu Gradske služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu ili putem e-maila: opc.gard@bih.net.ba do 20. septembra 2021. godine.

Tekst Odluke i Zaključak Gradskog vijeća možete preuzeti OVDJE

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube