Najnovije vijesti

Javni oglas o davanju u zakup poslovne prostorije u zgradi Gradskog kina

11/06/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas o davanju u zakup poslovne prostorije u zgradi Gradskog kina
GRADAČAC

Grad Gradačac putem licitacije, daje u zakup poslovni prostor u prizemlju Gradskog kina, površine 55 m2 (prostor okrenut prema poligonu „Luke“) sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 550,00 KM+PDV.

Navedeni iznos zakupnine predstavljat će početni iznos zakupnine u postupku licitacije, a najpovoljnijem ponuđaču će u ponudu odnosno mjesečnu zakupninu biti uračunat i PDV.

Predmet zakupa se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti i u druge svrhe se ne može koristiti.

Predmet zakupa se izdaje u zakup na period od 5 (pet) godina, počev od dana zaključenja ugovora.

Pravo učešća u postupku licitacije po raspisanom javnom konkursu (oglasu) imaju fizička i pravna lica koja posjeduju rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Pravo učešća u postupku licitacije nemaju gore navedena fizička i pravna lica, koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu.

Licitacija će se održati dana, 02.07.2021.godine (petak) u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), sa početkom u 08.30 sati.

Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa i postupkom javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

Kompletan oglas možete pročitati na web stranici i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gradačac.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube