Najnovije vijesti

Javni oglas o zakupu poslovne prostorije u zgradi bivšeg SŠC „Hasan Kikić“

19/10/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas o zakupu poslovne prostorije u zgradi bivšeg SŠC „Hasan Kikić“
GRADAČAC

Grad Gradačac putem licitacije, daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi bivšeg SŠC „Hasan Kikić“ izgrađenog na parceli k.č. broj 642/5 „Novi srednjoškolski centar“ zgrada obrazovanja površine 2561 m2 i zemljište uz vanprivrednu zgradu površine 10145 m2 k.o. Gradačac I, upisan u p.l.-u broj 350 i el.zk.ul. 4209 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac, i to:

– poslovnu prostoriju u prizemlju površine 17 m2, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 17,00 KM (1 KM/m2) bez uračunatog PDV-a;

Predmetna poslovna prostorija u prizemlju je na tlocrtu označene brojem 12, i ista se izdaje radi obavljanja kancelarijskih poslova ili radi formiranja arhive ili magacina.

Predmetni poslovni prostor se izdaje u zakup na period od dvije godine, počev od dana zaključenja ugovora.

Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovnu prostoriju iznosi 1KM/m2, obzirom da se objekat nalazi u zoni ostalog građevinskog zemljišta.

Pravo učešća u postupku licitacije po raspisanom javnom konkursu (oglasu) imaju sva fizička i pravna lica, osim pravnih i fizičkih lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu, kao i pravnih lica u vlasništvu fizičkih lica čiji obrt ili pravno lice čiji su osnivač/suosnivač imaju neizmirenih dugovanja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH.

Licitacija će se održati  dana 29.10.2020.godine (Petak) u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), sa početkom u 08.00 sati.

Sve dodatne informacije u vezi sa poslovnim prostorom koji je predmet javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 sati.

Integralni tekst oglasa možete pogledati OVDJE

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube