Najnovije vijesti

Javni oglas za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

02/08/2018 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava
Gradsko vijeće

Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac raspisala je Javni oglas za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava. Članovi Komisije se biraju na mandat od 2 (dvije) godine.

Pored općih kandidati za imenovanje/nominiranje na poziciju člana Komisije trebaju ispunjavati sljedeće uslove: 

  1. a) stepen obrazovanja VSS ili SSS,
  2. b) da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa      u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08),
  3. c) da posjeduje znanje neophodno za procjenu vrijednosti nepokretnosti i prava.
  4. d) da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE CLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PROMETNE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI I PRAVA – JULI 2018

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Radio Gradačac / Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac

Comments are closed.

YouTube