Najnovije vijesti

Javni oglas za izbor predsjednika Upravnog odbora Javne biblioteke “Alija Isaković”

30/10/2019 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za izbor predsjednika Upravnog odbora Javne biblioteke “Alija Isaković”
GRADAČAC

Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac.

Predsjednik Upravnog  odbora Javne ustanove Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac se bira se do isteka mandata imenovanim članovima.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave u Službenom listu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac.

Kompletan Javni oglas možete pogledati OVDJE.

Radio Gradačac / Gradsko vijeće

Comments are closed.

YouTube