Najnovije vijesti

Javni oglas za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehničke preglede građevina

17/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Javni oglas za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehničke preglede građevina
GRADAČAC

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove objavljuje Javni oglas za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehničke preglede građevina.

Javni oglas se odnosi na izbor stručnih osoba i to slijedećih struka: arhitektonske, građevinske (smjer konstruktivni, hidrotehnički i saobraćajni), elektrotehničke(smjer elektroenergetski, elektronika -automatika i telekomunikacijski), mašinske (smjer energetski, procesna tehnika, KGH tehnika i proizvodni), geodetske, geološke/geotehničke, tehnološke (smjer zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije, hemijsko-tehnološki i prehrambeno-tehnološki) i saobraćajne (smjer cestovni i telekomunikacijski).

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim oglasom se mogu dobiti svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati u Gradskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove – Odsjek za urbanizam, direktno ili putem telefona 035/369-750  lok. 206.

Uslove Javnog oglasa i prijavni obrazac možete pogledati/preuzeti OVDJE

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova, podnose se u zatvorenoj koverti do 12.04.2020. godine, neposredno na  prijemnom šalteru br. 8. Grada Gradačac ili putem pošte na adresu:                   

Grad Gradačac

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove – Odsjek za urbanizam

Ulica Husein kapetana Gradaščevića 54, 76 250  GRADAČAC

Sa naznakom: Za javni oglas Komisija za tehničke preglede građevina – NE OTVARAJ

Radio Gradačac / Grad Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube