Najnovije vijesti

Javni poziv – Akreditovanje posmatrača provođenja Izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

08/01/2024 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv – Akreditovanje posmatrača provođenja Izbora za članove vijeća mjesnih zajednica
GRADAČAC

Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora broj: 01-04-303-1/23 od 23.11.2023. godine Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

Pozivaju se udruženja građana, politički subjekti, međunarodne organizacije, vladine i nevladine organizacije koje su zainteresovane za posmatranje provođenja Izbora za članove vijeća mjesnih zajednica koji će se održati u nedjelju 28.01.2024. godine.

Svi subjekti zainteresirani za praćenje procesa izbora i koji ispunjavaju za to potrebne uslove su dužni podnijeti zahtjev Komisiji na predviđenom obrascu (obrazac br.2  iz seta obrazaca sa web stranice).

Uz zahtjev podnosioci su dužni popuniti izjavu o pravilima ponašanja i izjavu o tajnosti  posmatrača (obrazac br.3 iz seta obrazaca sa web stranice).

Prijavni obrazac mora biti ovjeren od strane pravnog subjekta koji se prijavljuje za posmatranje izbora u mjesnim zajednicama.

Zainteresovani subjekti prijavne obrasce mogu dostaviti na prijavnicu-portirnicu Gradske uprave, svakog radnog dana u periodu od 07:30 – 16:00 sati.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacije se može izvršiti najkasnije do 23.01.2024. godine.

Akreditirani posmatrači preuzimaju akreditaciju najkasnije dva dana prije održavanja izbora.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube