Najnovije vijesti

Javni poziv na Javnu raspravu po Nacrtu odluke o priznanjima i nagradama Grada Gradačac

27/06/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv na Javnu raspravu po Nacrtu odluke o priznanjima i nagradama Grada Gradačac
GRADAČAC

Na osnovu Zaključka Gradskog vijeća Grada Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj 6/22) Komisija za priznanja i nazive Gradskog vijeća Grada Gradačac upućuje 

POZIV

za javnu raspravu po Nacrtu odluke o priznanjima i nagradama Grada Gradačac

 

Gradsko vijeće Grada Gradačac je na 16. sjednici održanoj 23.06.2022. godine usvojilo Nacrt odluke o priznanjima i nagradama Grada Gradačac.

Subjekti javne rasprave su: Gradsko vijeće Grada Gradačac, klubovi vijećnika i radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, službe za upravu i stručne službe, javne ustanove, javna preduzeća i mjesne zajednice Grada Gradačac, udruženja građana, privredni subjekti te građani Grada Gradačac.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da u toku provođenja javne rasprave dostave prijedloge i sugestije u pisanoj formi na adresu Komisije za izbore i imenovanje Gradskog vijeća Grada Gradačac ul. H. k. Gradaščevića 74 ili putem e-maila na adresu: vijece@gradacac.ba do 11.07.2022. godine.

 

DOWNLOAD:

1. Nacrt Odluke o priznanjima i nagradama grada Gradačac

2. Zaključak

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube