Najnovije vijesti

Javni poziv nevladinim organizacijama civilnog društva i NVO za dostavu projekata

26/02/2018 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv nevladinim organizacijama civilnog društva i NVO za dostavu projekata
GRADAČAC

Općina Gradačac i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Gradačac iz sljedećih prioritetnih oblasti: kultura i sport, mladi, socijalna inkluzija i ekologija.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM. UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5)  do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu maj 2018. – januar 2019. godine.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Općine Gradačac www.gradacac.ba.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Gradačac takođe se može preuzeti od 23. februara do 22. marta 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; nerma.hm@gmail.com ili lično preuzimanjem u Općini Gradačac, Općinska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, kancelarija 10.

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7:30 do 16:00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat: Općina Gradačac, Šalter sala, šalter 6, Husein Kapetana Gradaščevića 54, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina.

Rok za predaju aplikacija je 22. mart 2018. godine, do 16,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Kompletan Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama  za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na zapadnom balkanu(ReLOaD) možete pogledati OVDJE.

 

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube