Najnovije vijesti

Javni poziv o ostvarivanju prava na dodjelu alternativnog i nužnog smještaja

17/02/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv o ostvarivanju prava na dodjelu alternativnog i nužnog smještaja
GRADAČAC

Gradonačelnik objavljuje Javni poziv o ostvarivanju prava na dodjelu alternativnog i nužnog smještaja za lica sa područja grada Gradačac.

Predmet javnog poziva je odobravanje jednokratne novčane pomoći za dodjelu alternativnog i nužnog smještaj lica sa područja grada Gradačac iz sredstava utvrđenim kriterijima raspodjele sredstava –  Unajmljivanje stanova – Budžetska pozicija / ekonomski kod: 613612 – planiranih u Budžetu Grada Gradačac za 2022.godinu, u iznosu od 47.000,00 KM.

Pravo na dodjelu alternativnog i nužnog smještaja  imaju lica koja imaju prebivalište na području grada Gradačac a koji imaju status  raseljenog lica, povratnka i lica u stanju socijalne potrebe, a koji ispunjavaju zakonom i pravilnikom predviđene uslove, opće i posebne kriterije, na osnovu propisane dokumentacije javnim pozivom za odobravanje alternativnog i nužnog smještaja.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava i kriterijima za dodjelu alternativnog i nužnog smještaja za lica sa područja grada Gradačac može se preuzeti putem zvanične web stranice Grada www.gradacac.ba a obrazac zahtjeva može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima, šalter broj: 6 Gradske uprave Gradačac.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima, šalter broj: 6 Grada Gradačac, radnim danom  od 7:30 do 16:00 sati.

Krajni rok za dostavljanje zahtjeva ističe 30.11.2022.godine. 

Kompletan tekst Javnog poziva te obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu alternativnog smještaja možete pogledati i preuzeti OVDJE

Radio Gradačac / Grad Gradačac 

 

Comments are closed.

YouTube