Najnovije vijesti

Javni poziv Štaba civilne zaštite Grada Gradačac

16/04/2020 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv Štaba civilne zaštite Grada Gradačac
Civilna zaštita

Gradski štab civilne zaštite je na svojoj 7. vanrednoj sjednici održanoj 14.04.2020. godine, razmatrao problematiku evidentiranja osoba u izolaciji i stavljanja istih pod obavezan zdravstveni nadzor te ovim putem upućuje 

JAVNI POZIV 

Pozivaju se svi stanovnici grada Gradačac kojima je na snazi rješenje o izolaciji od Federalnog ili Gradskog sanitarnog inspektora u trajanju od 14 dana, da se ODMAH, ukoliko to do sada nisu učinili,  telefonskim putem prijave JZU Dom zdravlja odn. Higijensko-epidemiološkoj službi radi provodjenja obaveznog zdravstvenog nadzora, na osnovu kojeg će se izdavati odgovarajuća zdravstvena potvrda za inostrane osiguranike.  

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube