Najnovije vijesti

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći braniocima i njihovim porodicama

03/12/2018 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći braniocima i njihovim porodicama
FBiH/BiH

Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u petak 30.11.2018. godine je objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje statusnih pitanja pripadnika branilaca i članova njihovih porodica. Javni poziv je objavljen u Službenim novinama i na WEB stranici Federalnog ministarstva, što znači da svi aplikanti imaju rok od 15 dana od dana objave za prikupljanje dokumentacije i podnošenje zahtjeva po navedenom pozivu.

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na sjednici održanoj prošle sedmice usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica, kojim je za ove namjene utvrđen iznos od 9.000.000 KM. Ovaj Program rezultat je Sporazuma Vlade FBiH i boračkih organizacija te jasnog opredjeljenja Vlade FBiH da neće biti umanjivanja prava i sredstava za boračku populaciju.

Tekst Javnog poziva u kojem su navedeni kriteriji za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć i potrebna dokumentacija dostupan je na službenoj WEB stranici Federalnog ministarstva u dijelu Javni pozivi i obrasci. Obrazac za apliciranje aplikatni mogu preuzeti u Grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze a isti je dostupan također na zvaničnoj WEB stranici Ministarstva.


Obavezna dokumentacija uz zahtjev koju je potrebno priložiti:

  1. – Ovjerena kopija lične karte i CIPS-ova prijava prebivališta za podnosioca zahtjeva;
  2. – Uvjerenje o pripadnosti branilačkoj/braniteljskoj populaciji izdato od nadležne Grupe/Samostalnog izvršioca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u kojoj se podnosilac zahtjeva vodi u vojnoj evidenciji;
  3. – Potvrda iz općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu da je podnosilac RVI/ porodica poginulog/ dijete bez oba roditelja/ dobitnik najvišeg ratnog priznanja iz člana 5. st. 4 i Zakona
  4. – Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za podnosioca zahtjeva da se u posljednju 1 (jednu) godinu do dana objave Javnog poziva nalazi na evidenciji zavoda kao nezaposleno lice, osim djece bez oba roditelja i roditelja oženjenih šehida i poginulih boraca;
  5. – Uvjerenje iz porezne uprave da podnosilac zahtjeva ne obavlja samostalnu djelatnost vlastitim radom i da nema drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup stambenih zgrada, poslovnih prostora i sl.,
  6. – Uvjerenje od FZ PIO/MIO da podnosilac zahtjeva nije uživalac domaće ili inozemne penzije;
  7. – Uvjerenje od nadležne kantonalne službe za rad i socijalnu politiku da podnosilac zahtjeva nije korisnik stalnih mjesečnih novčanih primanja po federalnim i kantonalnim propisima;
  8. – Izvod iz matične knjige vjenčanih (za bračne drugove umrlih demobilisanih branilaca);
  9. – Ovjerena potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva ili kopija tekućeg računa banke podnosioca zahtjeva. 

Aplikanti će zahtjeve na propisanom obrascu podnositi u Grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u kojima se podnosilac zahtjeva vodi u vojnoj evidenciji a sve dodatne informacije mogu dobiti na brojeve telefona 033/212-447 i 033/221-060. Zahtjevi koji ne budu blagovremeni ili su predati prije raspisivanja Javnog poziva neće se razmatrati, saopćeno je iz Kabineta ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Radio Gradačac / FMBI

 

Comments are closed.

YouTube