Najnovije vijesti

Javni poziv za finansiranje projekata za mlade, međugeneracijsku solidarnost, kulturu i sajmove

07/05/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za finansiranje projekata za mlade, međugeneracijsku solidarnost, kulturu i sajmove
GRADAČAC

Grad Gradačac poziva organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) i javne ustanove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa javnim interesom i razvojnim ciljevima Grada Gradačac (Strategija Općine Gradačac 2014-2023).

Sredstava za raspodjelu po javnom pozivu planirana su u Budžetu Grada Gradačac na ekonomskoj poziciji: 614324 – u iznosu od 98.000,00 KM i to za finansiranje/sufinansiranje projekata iz sljedećih oblasti:
– KULTURA – iznos za raspodjelu je 33.000,00 KM;
– MLADI – iznos za raspodjelu je 5.000,00 KM
– MANIFESTACIJE I SAJMOVI – iznos za raspodjelu je 10.000,00 KM
– OSTALA UDRUŽENJA – iznos za raspodjelu je 50.000,00 KM

Minimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu iznosi 800,00 KM.
Maksimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu iznosi 7.000,00 KM.

Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije. Rok za realizaciju odobrenih projekta je 31.12. 2021. godine.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva, web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba.).

Rok za predaju aplikacija je 2.6. 2021. godine.

Javni poziv možete pogledati i preuzeti set potrebne dokumentacije OVDJE

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube