Najnovije vijesti

Javni poziv za finasiranje kapitalnih projekata mjesnih zajednica

16/08/2020 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za finasiranje kapitalnih projekata mjesnih zajednica
GRADAČAC

Gradonačelnik Gradačca je 12.08. 2020. godine objavio Javni poziv za odabir kapitalnih  programa/projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačca za 2020. godinu. Ovim Javnim pozivom predviđena je raspodjela sredstva u iznosu od 190.000,00 KM.

Projekti koji će se finansirati/sufinansirati su:

  1. a) sanacija i održavanje objekata mjesne samouprave (društveni domovi i drugi objekti u vlasništvu MZ, kao i nabavka opreme i imovine – zemljišta),
  2. b) održavanje objekata infrastrukture za razvoj sporta (poligoni, igrališta) u MZ
  3. c) sanacija i održavanje vjerskih objekata na području mjesne zajednice,
  4. d) uređenje zelenih javnih površina, uređenje mjesnih mezarja/grobalja, sanacija mjesnih spomen obilježja.

Potrebna dokumentacija (aplikacioni obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 12.08. 2020. godine, u Šalter sali  Grada Gradačca i na službenoj web stranici Grada Gradačca (www.gradacac.ba). Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj  službi za društvene djelatnosti  i BIZ ili na telefon: 035-369-750.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  u zapečaćenoj koverti, preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Grada Gradačca, sa  naznakom  Prijava na Javni poziv – Komisiji za provođenje Javnog poziva, «Ne otvaraj». Adresa: Grad Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac.

Nepotpune prijave  i prijave dostavljene nakon 27.08. 2020. godine  neće biti razmatrane.

Kompletan Javni poziv možete pogledati OVDJE

Aplikacioni obrazac možete preuzeti OVDJE

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube