Najnovije vijesti

JAVNI POZIV za javnu raspravu o nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Gradačac

04/01/2024 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV za javnu raspravu o nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Gradačac
Gradsko vijeće

Na osnovu zaključka Gradskog vijeća Grada Gradačac broj 01-04-379/23 od 28.12.2023.godine, kojim je utvrđen Nacrt Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Gradačac, Stručna služba za poslove Gradskog vijeća, o b j a v lj u j e

 

J A V N I  P O Z I V

za javnu raspravu o nacrtu Etičkog kodeksa
izabranih zvaničnika Grada Gradačac

Pozivaju se gradski vijećnici, klubovi vijećnika, radna tijela Gradskog vijeća i građani grada Gradačac, da svoje eventualne prijedloge, primjedbe i mišljenje na Nacrt Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Gradačac dostave u pismenoj formi na adresu Stručne službe za poslove Gradskog vijeća Grada Gradačac, ulica Husein kapetana Gradaščevića, br. 74 ili putem mail-a na adresu: vijece@gradacac.ba

Javna rasprava traje do 18.01.2024.godine.

DOWNLOAD:

Nacrt Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Gradačac

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Gradačac

Comments are closed.

YouTube