Najnovije vijesti

JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica

24/11/2023 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica
GRADAČAC

Gradska služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Na osnovu zaključka Gradskog vijeća Grada Gradačac broj 01-04-263/23 od 28.09.2023.godine kojim je utvrđen Nacrt odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica, Gradska služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V
za javnu raspravu o Nacrtu odluke o načinu i kriterijima
raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica

Pozivaju se mjesne zajednice, udruženja građana i ostala zainteresovana javnost da svoje eventualne prijedloge, primjedbe i mišljenje na Nacrt odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica dostave u pismenoj formi na adresu Gradske službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Grada Gradačac, ulica Husein kapetana Gradaščevića, br. 4 ili putem mail-a na adresu: enes.delic@gradacac.ba.

Javna rasprava traje do 08.12.2023.godine.

Prilog:

Nacrt odluke

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube