Najnovije vijesti

JAVNI POZIV ZA ODABIR KULTURNIH I ZABAVNIH SADRŽAJA ZA “LJETO U GRADAČCU”

03/07/2019 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV ZA ODABIR KULTURNIH I ZABAVNIH SADRŽAJA ZA “LJETO U GRADAČCU”
GRADAČAC

Pravo prijave na  Javni poziv imaju javne ustanove, udruženja i pojedinci iz oblasti kulture i sporta sa područja grada Gradačca.

Programi  treba da budu prilagođeni izvođenju na otvorenom – bina, gradski park ili ulica H.K. Gradašćevića, a mogu biti:  nastupi folklornih grupa, muzičkih bendova i pojedinaca, učenika muzičke škole,  programi animacija za  djecu, video projekcije, umjetnički performansi  i slični sadržaji pogodni za realizaciju na otvorenom prostoru.

Odabrani programi će se  realizovati u periodu od 20. jula do  25. augusta 2019. godine u večernjim satima  u trajanju od 45 do 90 minuta. Učesnicima će za izvođenje  programa biti  obezbjeđena bina, razglas i rasvjeta.

Prijava na javni poziv  treba da sadrži:

  • naziv organizatora (ustanova, udruženje) i izvođača programa, kontakt telefon i e-mail,
  • naziv sadržaja i kratak opis,
  • datum održavanja sadržaja,
  • Trajanje sadržaja,
  • broj učesnika programa,
  • potrebne tehničke i ostale uslove za realizaciju,
  • rezervni termin za održavanje – u slučaju neodržavanja sadržaja zbog objektivnih razloga.

Prijave, u zatvorenoj koverti, sa naznakom za Javni poziv “Ljeto u Gradačcu”, se mogu dostaviti Gradskoj službi za društvene djelatnsti i boračko-invalidsku zaštitu, šalter broj 6. u šalter sali Grada Gradačca.

Nakon dostavljanja prijava biće sačinjen program “Ljeta u Gradačcu” i objavljen na web portalima i info panou Grada Gradačca.

Rok za podnošenje prijava  je 12. juli 2019. godine, navodi se u Javnom pozivu Gradska službe za društvene djelatnosti i BIZ raspisanom po ovlaštenju Gradonačelnika Grada Gradačca.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube