Najnovije vijesti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca

09/12/2022 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu države na području grada Gradačca
GRADAČAC

Gradonačelnik Grada Gradačac poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

Predmet javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca i to poljoprivredno zemljište u katastarskoj općini Zelinja Donja (k.č. br. 599 i 608), u katastarskoj općini Mionici I (k.č. br. 1101/2, 1101/1, 1083), u katastarskoj općini Donji Lukavac (k.č. br. 195), u katatastarskoj općini Donji Hrgovi (k.č. br. 622,618 i 780) u katastarskoj općini Gradačac II (k.č.br. 3) i u katatastarskoj općini Skugrić II (k.č.br. 636).

Kompletan tekst javnog poziva kao i potrebna dokumetacija može se preuzeti sa web stranice Grada Gradačac www.gradacac.ba kaoi  šaleru poljoprivrede br. 9 u šalter sali. 

Javi poziv je otvoren do 19.12.2022. godine.

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na Pisarnicu Grada Gradačac ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD GRADAČAC

H. K. Gradaščevića bb

76250 Gradačac

sa obaveznom naznakom:

“Ne otvarati – po Javnom pozivu za zakup  poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu države

na području grada Gradačca“.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8:00 do 13:00 sati na šalteru poljoprivrede u šalter sali Grada Gradačac ili putem telefona: 035/369-750 i 035/369-777.  

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube