Najnovije vijesti

Javni poziv za poticanje proljetne sjetve na području Gradačca

04/06/2020 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za poticanje proljetne sjetve na području Gradačca
GRADAČAC

Gradonačelnik Grada Gradačac objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve na području Grada Gradačac za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

Pravo na podnošenje prijava (zahtjeva) po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna ili fizička lica) koja ispunjavaju slijedeće opće uslove:
– da se bave poljoprivrednom djelatnošću sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Gradačac,
– da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata koji vodi nadležna Služba,
– imaju u posjedu obradivo poljoprivredno zemljišta ili Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

Prihvatljivi troškovi za proljetnu sjetvu po ovom pozivu će biti:
Troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju silažnog i merkantilnog kukuruza i povrća (paradajz, paprika, patlidžan, mrkva, cvekla, luk bijeli, luk crveni, krompir, zelena salata i sl.) nastali u 2020. godini.
Visina podrške za program poticanja proljetne sjetve iznosi najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.
Ukoliko se prijavi više prihvatljivih troškova od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

Zainteresirani poljoprivredni proizvođači treba da dostave:
1. Zahtjev,
2. Kopiju važećeg žiro računa,
3. Original fiskalne račune ili fakure (sjemena, mineralno đubrivo i zaštitna sredstava).

Obrazac zahtjeva kao i tekst Javnog poziva zainteresovani mogu dobiti u Šalter sali Grada Gradačac, šalter broj 9 ili na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba. Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati na šalteru broj 9 direktno ili putem telefona: 035/369-750 ili 035/369-777.

O načinu i vremenu isplate posticaja za proljetnu sjetvu rangirani korisnici će biti naknadno obaviješteni.

Javni poziv teče od 04.06.2020.godine i ostaje otvoren do 19.06.2020. godine do 15:30 sati.

Prijavu na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na pisarnicu Grada Gradačac ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD GRADAČAC
H.K. Gradaščevića bb
76250 Gradačac
sa obaveznom naznakom:
“Ne otvarati – po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve na području Grada Gradačac za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava”.

Comments are closed.

YouTube