Najnovije vijesti

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu gradskih priznanja i nagrada za 2023. godinu

31/07/2023 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu gradskih priznanja i nagrada za 2023. godinu
GRADAČAC

Komisija za priznanja i nazive Gradskog vijeća Gradačac objavila je Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrada za 2023. godinu.

Pozivaju se građani pojedinačno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, nevladine organizacije, vjerske zajednice, privredna društva, javne ustanove, mjesne zajednice, klubovi vijećnika političkih stranaka-partija zastupljenih u Gradskom vijeću i Gradonačelnik, da dostave prijedloge kandidata za dodjelu priznanja i nagrada Grada Gradačac za 2023. godinu.

Priznanja i nagrade koja se dodjeljuju za 2023. godinu su:
– Zlatni grb grada – jedno priznanje,
– Plaketa „Zlatni zmaj“ – dva priznanja,
– Počasni građanin – jedno priznanje.

Postupak javnog poziva provest će Komisija za priznanja i nazive Gradskog vijeća Gradačac. Komisija ima zadatak da razmotri prispjele prijave, te prijedloge dostavi Gradskom vijeću na odlučivanje. Priznanja dodjeljuje Gradsko vijeće, a ista će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja se organizuje povodom 22. oktobra Dana Grada Gradačac.

Prijedlog za priznanja podnosi se Komisiji, putem Stručne službe za poslove Gradskog vijeća, u pisanom obiliku i sadrži:
1. Podatke o podnosiocu Prijedloga;
2. Vrsta priznanja ili nagrade za koju se kandidat predlaže;
3. Podaci o kandidatu za dodjelu priznanja ili nagrade (ime i prezime, biografija za fizička lica, te naziv i osnovni podaci o pravnom licu i njegovom djelovanju);
4. Obrazloženje nominacije.

Ukoliko se prijedlog dostavi bez obrazloženje, isti neće biti uzet u razmatranje.

Obrazac prijedloga kandidature zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Gradskog vijeća ili na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2023. godinu je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 31. 08.2023. godine.

Prijedlozi kandidata se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom “Komisiji za priznanja i nazive” putem pošte ili lično u prostorije Stručne službe za poslove Gradskog vijeća Grada Gradačac na adresi Husein-kapetana Gradaščevića broj 74, 76250 Gradačac. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati u prostorijama Gradskog vijeća, putem telefona: 035/369-770 i 035/369-771 ili na e-mail: vijece@gradacac.ba.

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube