Najnovije vijesti

Javni poziv za prijavu članova u biračke odbore

11/01/2024 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za prijavu članova u biračke odbore
GRADAČAC

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora broj: 01-04-303-1/23 od 23.11.2023. godine Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica objavljuje:

 J A V N I   P O Z I V

Pozivaju se građani koji su zainteresovani za rad u biračkim odborima na Izborima za članove vijeća mjesnih zajednica, koji će se održati u nedjelju, 28.01.2024. godine.

Za rad u biračkom odboru može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

–          ima najmanje SSS,

–          da ima isključivo prebivalište na području mjesne zajednice.

Prijavni obrazac za rad u biračkim odborima se nalazi u prilogu ovog javnog poziva, a isti se nakon popunjavanja predaje na portirnici-prijavnici Gradske uprave Gradačac, svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati.

Prijavni obrazac se može osim na web stranici preuzeti i na portirnici-prijavnici Gradske uprave Gradačac u navedenom terminu.

Prijava za rad u biračkim odborima se može izvršiti do 19.01.2024. godine, do 16:00 sati.

Download:

Obrazac za prijavu u biračke odbore (Obrazac -1 i seta obrazaca sa web stranice)

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube