Najnovije vijesti

Još tri deminerska projekta nas dijele od cilja – Gradačac bez mina 2024.

02/02/2023 | objavio Radio Gradačac
Još tri deminerska projekta nas dijele od cilja – Gradačac bez mina 2024.
Civilna zaštita

U Izvještaju o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području grada Gradačac u 2022. godini konstatovano je kako je grad Gradačac od jedne od naugroženijih lokalnih zajednica u BiH napredovao do jedne od najmanje ugroženih u ovom smislu na području Tuzlanskog kantona i Federacije BiH.

Isam Sendić iz Službe civilne zaštite Grada Gradačca uspješnom je ocijenio prošlu deminersku sezonu, navodeći da tri deminerska projekta dijele naš grad od cilja, a to je Gradačac bez mina 2024. godine. Od početka procesa do danas na području Gradačca je deminirano skoro 9 miliona m² zemljišta a rizična površina iznosi 1,98 posto.

Deminiranje u 2022.godini vršeno je putem standardnih metoda deminiranja. Tokom deminerske sezone 2022. godine na prostoru našeg grada okončan je jedan projekat deminiranja i jedan projekat čišćenja i tehničkog izviđanja kasetne municije.

Tokom 2022. godine završen je jedan projekat LAND RELEACE ukupne površine 704.793 m2, pripremljen projekat (NTI) Turić II oko 750 000 m2 i oko 40% projekta Gradačac-Zapad (područje koje obuhvata Jasenicu, Rajsku i dio Novalića). Ugovoreni su izvođači radova za projekat Turić II (Oružane snage BIH) kao i za projekat Gradačac–Zapad (NPA, Noveška Narodna Pomoć- nevladina humanitarna organizacija).

Deminerski projekti na području Grada Gradačca realizovani 2022. godine

Deminerski projekti na području Grada Gradačca realizovani 2022. godine

Obnavljanje znakova minske opasnosti u suradnji sa izviđačima BHMAC-a Tuzla urađeno na lokaciji Bučja, gdje je prilikom krčenja parcele registrovane kao rizična površina pronađena tenkovska mina.

Tokom 2022. godine Služba CZ zaprimila je ukupno 26 prijava neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) od strane građana i PU Gradačac. U saradnji sa „A” TUN timom FUCZ, kao jedine organizovane snage osposobljene i opremljene za izvođenje poslova pronalaska, preuzimanja, prevoženja, privremenog skladištenja i uništavanja NUS-a, uništeno je odn. neutralisano 35 komada NUS-a, 333 komada sitne municije i dva komada municije većeg kalibra prikupljenih po gore navedenim dojavama.

U 2022. godini nije registrovan nijedan minoincident, stradanje od mina na teritoriji grada Gradačca.

Bosna i Hercegovina se i nakon 27 godina po završetku ratnih dejstava, još suočava sa problemom visoke zagađenosti minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata. Slična situacija je i sa našim gradom. Uprkos uloženim naporima i izuzetno intenzivnom deminiranju na području Gradačca upravo ova sredstva predstavljaju jednu od glavnih opasnosti po sigurnost građana i prepreku za održivi život na pojedinim područjima grada.

Deminirane površine u 2022. godini na području Tuzlanskog kantona u m2

Sumnjiva površina u Bosni i Hercegovini, zaključno sa 2020.godinom, iznosi 965 km2 ili 1,97 % u odnosu na ukupnu površinu BiH, što je značajno manje u odnosu na 4.200 km2, koliko je iznosila 1996. godine. Ova činjenica svjedoči o tome da je opšta opasnost značajno reducirana, ali i dalje predstoji još mnogo rada na daljoj redukciji i uklanjanju opasnosti od mina.

Prema podacima Službe civilne zaštite Grada Gradačac koja koordinira poslove deminiranja na području našeg grada, a koji se temelje isključivo na izdatim certifikatima o deminiranoj površini dostavljenim od strane BHMAC-a nakon okončanog deminiranja i primljenih radova, od početka izvođenja humanitarnog deminiranja, deminirana površina teritorije grada Gradačca  zaključno sa 31.12.2022. godine iznosi 8.935.494,61 m2, navodi se u Izvještaju o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području grada Gradačac u 2022. godini.

Ovdje treba istaći da je, od ukupno deminirane površine u iznosu od 8.935.494,61 m2, 4.866.437,88 m2 odnosno 54,46% deminirano od strane Deminerskog bataljona Oružanih snaga BiH.

Sa NPA je načelno dogovorena suradnja i za projekat Gradačac-Sjever, čijim završetkom bi grad Gradačac bio bez rizične površine. Navedena dva MSP su stavljena u plan NPA za realizaciju u 2023/2024 godini. Planirani projekti sa NPA zavise od kapaciteta BHMAC-a ured Tuzla, koji projektuje, kontroliše i certificira projekte.

Služba je organizovala niz sastanaka sa predstavnicima i direktorom BHMAC-a, dobili smo obećanja sa najvišeg nivoa da će projekti biti gotovi ali nastavak realizacije izrade projekta još uvijek stoji. BHMAC – RU Tuzla kako nam je prezentovano ima ozbiljnih kadrovskih i tehničkih problema te nismo sigurni da će projekat biti pripremljen do početka deminerske sezone (mart 2023.), što je uslov za angažman NPA. U proteklom periodu služba je uspostavila kontakt sa Njemačkom i Norveškom ambasadom vezano za deminiranje u Gradačcu a sa problematikom su upoznati i predstavnici LOT tima EUFOR-a, navode iz Službe civilne zaštite Grada Gradačca.

Da bi se završio proces deminiranja Služba CZ grada Gradačca smatra da je neophodno osigurati planirana finansijska sredstva za realizaciju poslova deminiranja i nastaviti sa zahtjevima prema BH MAC-u za hitnu izradu projektne dokumentacije Gradačac – Zapad kao i izradu projekta Gradačac – Sjever u toku 2023. godine kako bi u 2024. godini proglasili Gradačac „Gradom bez mina“.

Gradska služba za civilnu zaštitu će u saradnji sa drugim službama nastaviti sa aktivnom podrškom BHMAC-u u pripremi planske dokumentacije kao i izvođačima radova u procesu deminiranja, navodi se u Izvještaju o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području grada Gradačac u 2022. godini.

Radio Gradačac / Služba CZ Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube