Najnovije vijesti

JP PARKINZI: Obavještenje o Javnom pozivu za zakup parkinga koji je objavila O.Š. “Ivan Goran Kovačić”

28/01/2021 | objavio Radio Gradačac
JP PARKINZI: Obavještenje o Javnom pozivu za zakup parkinga koji je objavila O.Š. “Ivan Goran Kovačić”
GRADAČAC

Iz Javnog preduzeća “Parkinzi” d.o.o. Gradačac danas su se oglasili obavještenjem o Javnom pozivu koji je objavila Osnova škola “Ivan Goran Kovačić” a koji se odnosi na dostavljanje ponuda za zakup parkinga iza škole.

Obavještenje prenosimo u cjelosti.

_______________________________________________________________

J.U. O.Š „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac dana 22.1.2021. godine je objavila Javni poziv za dostavljanje ponuda za zakup otvorenog školskog prostora na četiri godine, na nekretnini označenoj kao k.č. br.1101/1, ko Gradačac II .

Radi objektivnog i istinitog informisanja javnosti JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac objavljuje sljedeće obavještenje :

„ Obavještavaju se zainteresirana lica za prijavu na javni poziv, da JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac na predmetu zakupa, odnosno označenoj parceli ( k.č. br.1101/1, ko Gradačac II ), koja je u naravi parking prostor, pretenduje na ostvarenje prava na posjed cijele parcele, a koje pravo zbog smetanog posjeda iz januara 2016. godine, treba da nam bude vraćeno u skladu sa prvostepenom Presudom Općinskog suda u Tuzli broj: 32 0 Ps 298453 17 Ps od 06.04.2018. godine.

Obavještavamo javnost i zainteresirana lica da u slučaju donošenja drugostepene presude u korist JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac, potencijalni ugovor o zakupu se raskida po sili zakona (čl.580. stav 2. Zakona na obligacionim odnosima), uz naknadu štete JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac i potencijalnim trećim licima koja zaključe ugovor o zakupu na predmetnoj parceli, sa pravnim posljedicama.

Objavom ovog obavještenja smatra se da su sva zainteresirana treća lica za prijavu na Javni poziv obaviještena o postojanju spora na parceli koja je predmet zakupa, sa posljedicama koje mogu proizaći iz javnog poziva škole.

Direktor

Nihad Okanović, dipl.ecc.

_________________________________________________________________

Radio Gradačac / JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac / Foto arhiva

 

Comments are closed.

YouTube