Najnovije vijesti

Kampanja “Spriječimo maloljetničko prestupništvo”

08/09/2023 | objavio Radio Gradačac
Kampanja “Spriječimo maloljetničko prestupništvo”
Bezbjednost

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u okviru svojih redovnih poslova i zadataka, pored represivnih mjera poduzima i preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja maloljetnika u vršenju krivičnih djela i prekršaja, kao i smanjenja broja maloljetnih izvršilaca krivičnih djela i prekršaja. Jedna od aktivnosti preventivnog djelovanja je iniciranje i provođenje kampanje pod nazivom Spriječimo maloljetničko prestupništvo.

Riječ je o višemjesečnoj kampanji koja se realizuje u saradnji sa medijskom kućom RTV Slon Extra, uz učešće predstavnika Tužilaštva Tuzlanskog kantona, Centra za socijalni rad, Odgojnog centra TK-a i stručnog lica – pedagoga, a sve u cilju multisektorskog djelovanja na suzbijanju i sprečavanju krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnih osoba, saopćeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

U okviru realizacije navedene kampanje u programu RTV Slon Extra emituju se video klipovi edukativnog karaktera putem kojih su prezentovane nadležnosti i djelovanja resornih institucija kada je u pitanju rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom, kao i ključne poruke kampanje: Izaberi prijateljstvo a na nasilje!, Budi prijatelj a ne nasilnik!, Lično si odgovoran za svoje postupke, Maloljetnik u dobi od 14 do 18 godina života je krivično i prekršajno odgovoran i dr., a iste možete pogledati i na You tube kanalu MUP TK-a na sljedećem linku https://www.youtube.com/@muptktuzla2168/videos

Radio Gradačac / MUP TK

Comments are closed.

YouTube