Najnovije vijesti

Komunalac: Obavještenje o rekonstrukciji vodovodne mreže

14/04/2021 | objavio Radio Gradačac
Komunalac: Obavještenje o rekonstrukciji vodovodne mreže
GRADAČAC

Javno preduzeće “Komunalac” d.d. Gradačac uputilo je obavještenje korisnicima njihovih usluga vezano za projekat zamjene azbest cementnih cijevi, dotrajale mreže i cijevi nedovoljnog profila koje prenosimo u cijelosti:

Poštovani korisnici,

svjedoci ste da smo krenuli u rekonstrukciju azbest cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže u određenim dijelovima grada prema dinamičkom planu.

Cilj ovog projekta je da građani dobiju što kvalitetniji sistem vodosnabdijevanja, u smislu redovnog vodosnabdijevanja kao i povećanja kvaliteta usluge. Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreže, vrši se i plansko proširenje mreže u skladu sa potrebama naselja.

Prilikom izgradnje velikog broja naselja, vršeno je „privremeno“ proširenje sistema vodosnabdijevanja u tom vremenu, koje se planskom rekonstrukcijom i proširenjem sistema stavlja van upotrebe. Veliki dio ove mreže je lošeg kvaliteta, pri čemu imamo konstantno povećanje neoprihodovane vode (gubici i krađa vode od nelegalnih priključaka), te je jedan od ciljeva ovog projekta smanjenje procenta neoprihodovane vode na minimalan nivo.

Prilikom radova na rekonstrukciji vodovodne mreže se vrši zamjena cjevovoda do vodomjera, zamjena vodomjera, te usklađivanje sistema vodosnabdijevanja sa Odlukom o vodosnabdijevanju Grada Gradačac (Službeni glasnik Grada gradačac 8/2017). Članom 36. odluke je definisano sklonište za vodomjer (vodomjerno okno) sa njegovim bitnim karakteristikama.

Ovim članom je definisana i lokacija vodomjernog okna, neposredno iza regulacione linije (regulaciona linija je linija spoja javne i privatne parcele), te je potrebno prilagoditi lokaciju vodomjernog okna kako je definisano Odlukom, o čemu ćete blagovremeno biti obaviješteni od ovlaštenih radnika JP „Komunalac“ dd Gradačac. Troškove izgradnje nove vodovodne mreže do vodomjernog okna izgrađenog u skladu sa članom 36. Odluke o vodosnabdijevanju i spajanje u vodomjernom oknu snosi JP „Komunalac“ dd Gradačac.

Za detaljnije informacije vezano za ovo obavještenje možete se obratiti radnicima JP „Komunalac“ dd koji će svakodnevno biti na terenu.

 

S poštovanjem,

JP „Komunalac“ d.d. Gradačac

Radio Gradačac / JP „Komunalac“ d.d. Gradačac

Comments are closed.

YouTube