Najnovije vijesti

KONAČNA RANG LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA GRADA GRADAČAC, PO PONOVLJENOM KONKURSU, ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2022/23. GODINU

15/04/2023 | objavio Radio Gradačac
KONAČNA RANG LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA GRADA GRADAČAC, PO PONOVLJENOM KONKURSU, ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2022/23. GODINU
GRADAČAC

Na  osnovu   člana   15.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju   Grada   Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 11/21.), Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu i broju rata za školsku-akademsku   2022/23. godinu, (“Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 7/22), Pravilnika o općim uslovima, postuku i kriterijima za ostvarivanje prava  na stipendiju Grada Gradačac,(“Službeni glasnik Grada Gradačac,  broj 3/22)   Gradonačelnik, objavljuje

KONAČNU RANG LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA GRADA  GRADAČAC, PO PONOVLJENOM  KONKURSU, ZA  ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2022/23 GODINU

DOWNLOAD

Rang liste po kategorijama

Comments are closed.

YouTube