Najnovije vijesti

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija

21/10/2022 | objavio Radio Gradačac
Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija
GRADAČAC

Na osnovu člana 10. stav 3.  Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac ( «Službeni glasnik Grada Gradačac» broj: 11/2021.) i  Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata za školsku/akademsku godinu  2022/23. godinu,  („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj: 7/22)  Gradska služba za  društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  dana 21.10. 2022. godine raspisuje

 K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2022/23. godinu

Cjelokupni tekst konkursa, uslove, prijavne obrasce te izjave možete downloadovati sa donjeg linka:

Stipendije 2022/2023


Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube