Najnovije vijesti

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima sa invaliditetom u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023

23/11/2022 | objavio Radio Gradačac
Konkurs za dodjelu stipendija učenicima sa invaliditetom u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023
Tuzlanski kanton

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija učenicima sa invaliditetom u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini.

Konkurs je raspisan za ukupno 75 stipendija učenicima sa invaliditetom u osnovnim školama i 30 stipendija učenicima sa invaliditetom u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini. Ukupna visina stipendije za školsku 2022/2023. godinu iznosi 600,00 KM (šeststotina konvertibilnih maraka) za učenike osnovnih škole odnosno 800,00 KM (osamstotina konvertibilnih maraka), s tim da će se isplata stipendije vršiti u skladu sa operativnim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Pravo na dodjelu stipendije po ovom Konkursu imaju učenici sa invaliditetom u osnovnim i srednjim školama  na području Tuzlanskog kantona.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom, podnose se Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (www.montk.gov.ba).

Prijava na konkurs vrši se putem prijavnog obrasca, koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke ili u službenim prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva, odnosno rok za prijavu teče od 22.11.2022. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Tekst Konkursa i prijavni obrazac možete pogledati i preuzeti na sljedećim linkovima:

Osnovne škole

Srednje škole

Radio Gradačac / Ministarstvo obrazovanja i nauke TK

 

Comments are closed.

YouTube