Najnovije vijesti

Konkurs za općinske stipendije učenicima i studentima otvoren do 27.12.2017.

18/12/2017 | objavio Radio Gradačac
Konkurs za općinske stipendije učenicima i studentima otvoren do 27.12.2017.
GRADAČAC

Općinska služba za  društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2017/18. godinu. Za školsku 2017/18. godinu bit će dodjeljene 121 općinska stipendije učenicima i studentima.

Kako se navodi u tekstu Konkursa, pravo na stipendiju općine Gradačac imaju učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija I do VI godine studija ili prvog ciklusa  bolonjskog sistema studiranja. Iznos  stipendije za učenike  je  400,00  (četiristotine ) KM u  isplatama od 50,00 KM. Iznos  stipendije za studente je  800,00 (osamstotina) KM u  isplatama od 100,00  KM. Stipendije se dodjeljuju u šest kategorija učenicima i studentima koji se školuju u srednjim školama i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, osim u slučaju kad  učenici generacije  nastavljaju studij izvan BiH.


KATEGORIJE U KOJIMA SE DODJELJUJU STIPENDIJE I BROJ STIPENDIJA:

Kategorija 1:……………………………………………………….9 stipendija

Učenici generacije osnovnih i srednjih škola  ako su nastavili redovno školovanje.

Kategorija 2:……………………………………………..……… 10 stipendija

Studenti  sa ostvarenom prosječnom ocjenom u  prethodnoj akademskoj  godini 9,00 i više.

Kategorija 3:………………………………………………..……20 stipendija

Studenti I godine studija/ brucoši.

Kategorija 4:……………………………………………………..30 stipendija

Studenti II do VI godine dodiplomskog studija ili I ciklusa bolonjskog  sistema studiranja.

Kategorija 5:……………………………………..…………..…..32 stipendije

Studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske  zaštite

(RVI-9 stipendija, PŠPB-9 stipendija, DB-14 stipendija / JOB –7, ODB-7/).

Kategorija 6:……………………………………………..…….….20 stipendija

Učenici srednjih škola i studenti iz soc. ugroženih porodica:

  1. a) korisnici stalne socijalne pomoći,
  2. b) djeca bez oba roditelja,
  3. c) djeca na porodičnom/domskom smještaju,
  4. d)   učenici/studenti iz   romskih porodica.

Jedna od važnih napomena je da se za ostvarivanje prava na općinsku stipendiju kandidati treba da   prilože originalne dokumente  ili ovjerene fotokopije dokumenata. Fotokopija INDEX-a se ne prihvata kao dokaz  za utvrđivanje   prosječne ocjene u prethodnoj akademskoj godini.

Konkurs  je otvoren  30 dana od dana objavljivanja  na  općinskoj oglasnoj  tabli,   info panou  i internetskoj  stranici  općine Gradačac (www.gradacac.ba). Krajni rok za dostavu prijava je 27.12.2017 godine.

Prijave na konkurs u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava za Konkurs za općinsku stipendiju» sa naznakom kategorije stipendije na koju se aplicira,  podnose se   na šalteru 6.  u Šalter sali Općine Gradačac ili putem pošte na adresu: Općina Gradačac, Općinska služba  za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu, Ul. Husein-kapetana Gradaščevića  54, Gradačac. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Privremene Rang-liste kandidata Komisija za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općinskog vijeća Gradačac  objavljuje  na oglasnoj ploči/info panou općine Gradačac u roku od 15 dana od zatvaranja Konkursa.

Tekst Konkursa možete vidjeti OVDJE.

Radio Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube