Najnovije vijesti

LJETO NA STAROM GRADU: Izvještaj komisije za ocjenu umjetničkih fotografija

26/10/2021 | objavio Radio Gradačac
LJETO NA STAROM GRADU: Izvještaj komisije za ocjenu umjetničkih fotografija
GRADAČAC

Javna ustanova Centar za kulturu

„Ahmed Muradbegović“ Gradačac

Broj: 01-095/21

Datum: 04.10.2021. godine

 

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA OCJENU UMJETNIČKIH FOTOGRAFIJA

Komisija za ocjenu prispjelih fotografija po objavljenom Konkursu u okviru manifestacije “Ljeto na Starom gradu” je izvršila pregled i ocjenu prispjelih radova.

Opšti dojam je, da ni jedan od prispjelih radova, nije zasnovan na izučavanju i radu na umjetničkoj fotografiji, tako je zaključak, da se radi o amaterskim radovima, počesto zasnovanim na čisto dokumenarnom prikazu, kao i na nekim elementima, koji su odvojeni od teme – “Stari grad”. Npr. u prvom planu je cvijeće, ulice, raskrsnice, vatromet ili oblaci, a u drugom planu je Stari grad.

S obzirom da se najveći broj radova odnosi na fotografiju Gradine kao toponima, a mnogo manje na Stari grad kao cjelinu, ili njegove pojedine zanimljive dijelove, Komisija se opredijelila za 14 radova, pokušavajući kompletirati izložbu sa više elemenata, tako da se stekne utisak cjeline Starog grada.

Odabrane su fotografije sljedećih učesnika:

1. Seid Ćatić

2. Zoran Matkić

3. Merima H.Mehmedović

4. Nina Lazić

5. Malik Fejzulahović

6. Lamija Kavazović

7. Huso Selimović

8. Fikret Sušić

9. Ibrahim Kavazović

10. Elvedin H.Mehmedović

11. Armin Huseinbašić

12. Amra Rabić

13. Refija Sušić

14. Armin Suljkanović

Komisija je donijela odluku da se, zbog zaista slabog umjetničkog dojma radova, ne dodijeli prva nagrada, nego da se dodijeli druga nagrada i dvije treće.

Na ovaj način želimo potaći da se za naredne konkurse, bilo kojeg tipa i na bilo koju temu, posveti pažnja umjetničkom izrazu pri fotografiranju.

Nagrade:

1. Nagrada se ne dodjeljuje

2. Nagrada Merima H.Mehmedović 100,00 KM

3. Nagrada Fikret Sušić 50,00 KM

3. Nagrada Malik Fejzulahović 50,00 KM

Komisija: Vahid Klopić, Meliha Kavazović-Hećimović, Sead Osmičić

_________________________________________________________________________

Fotografije ostalih učesnika na konkursu

Seid Ćatić

Zoran Matkić

Nina Lazić

Lamija Kavazović

Huso Selimović

Ibrahim Kavazović

Elvedin H.Mehmedović

Armin Huseinbašić

Amra Rabić

Refija Sušić

Armin Suljkanović

__________________________________________________________________________

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube