Najnovije vijesti

Matični ured Gradačac počeo sa radom u adaptiranom i opremljenom prostoru na novoj lokaciji

06/07/2020 | objavio Radio Gradačac
Matični ured Gradačac počeo sa radom u adaptiranom i opremljenom prostoru na novoj lokaciji
GRADAČAC

Matični ured Gradačac od danas usluge građanima pruža na novoj lokaciji u potpuno adaptiranom i opremljenom prostoru koji ispunjava sve zakonske propise kojima se reguliše vođenje matičnih evidencija i zaštita ličnih podataka.

Građani Gradačca kao i druga lica čija se matična evidencija vodi u Matičnom uredu Gradačac, podatke iz evidencije kao i ostale usluge mogu dobiti u novom savremeno opremljenom prostoru u ulici Ibrahima Kapetanovića. Ured je preseljen iz objekta gradske uprave, a rezultat je to završetka projekta vrijednog oko 220 hiljada KM u potpunosti finansiranog iz budžeta Grada Gradačca čime su ispunjeni svi prostorni i tehnički uslovi za obavljanje ove javne djelatnosti u skladu sa važećim propisima i evropskim standardima u ovoj oblasti.

Na novoj lokaciji matičnog ureda, pored šalter sale, nalazi se posebno odvojen prostor za prijem stranaka u postupcima u kojima je potrebno osigurati privatnost, sala za vjenčanja i odvojene prostorije za smještaj matičnih knjiga. Kompletan prostor opremljen je videonadzorom, protivprovalnom i protivpožarnom zaštitom kao i ostalom propisanom opremom potrebnom za siguran smještaj matičnih knjiga i zaštitu ličnih podataka.

Gradonačelnik Edis Dervišagić je istakao da je projekat uređenja  prostorija matičnog ureda realizovan u dvije faze. Prva faza obuhvatala je građevinske radove, a druga faza radove na instalaciji i uspostavi videonadzora, lan mreže, elektroinstalacija, telefonije i alarmnih sistema.

Projekat adaptacije i uređenja prostorija iznosio je oko  220.000  KM i cjelokupan je finansiran  iz budžeta Općine/Grada Gradačca, istakao je gradonačelnik Dervišagić.

Šefik Duraković, pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i inspekcijski nadzor, rekao je da ovo jedan novi momenat za građane Gradačca i druge korisnike usluga jer je uređeni prostor vrlo prikladan i odgovara svim potrebama, od zaštite ličnih podataka do sale za vječanja.

Matični ured je u potpunosti prostorno i tehnički opremljen u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu objekata za smještaj i čuvanje matičnih knjiga i matičnog registra u kojma su pohranjeni lični podaci građana.

Osim fizičke i tehničke zaštite matičnih knjiga i matičnog registra, u novom matičnom uredu  građanima se, uz brzu i efikasnu uslugu, u potpunosti osigurava pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka u postupcima koji se tiču građanskih stanja po evropskim standardima.

Preseljenjem matičnog ureda na novu lokaciju oslobođen je prostor u postojećoj šalter sali gradske uprave čime će se omogućiti organizacija šalterskog rada još nekih službi i odsjeka Grada Gradačca i dodatno unaprijediti pružanje usluga građanima.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube