Najnovije vijesti

Ministarstvo za boračka pitanja TK: Objavljenje konačne rang liste kanidata učenika/studenata za stipendije

07/06/2023 | objavio Radio Gradačac
Ministarstvo za boračka pitanja TK: Objavljenje konačne rang liste kanidata učenika/studenata za stipendije
Tuzlanski kanton

Na osnovu odredbe člana 17. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihovih porodica (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 16/15, 2/18 i 4/23. godine), Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:

KONAČNU RANG LISTU KADNIDATA STUDENATA I UČENIKA
za dodjelu stipendija školske/akademske 2022/2023. godine

DOWNLOAD

Konačne rang liste stipendija Ministarstva za boračka pitanja TK

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube