Najnovije vijesti

Mladi kreatori promjena osmišljavaju lokalne građanske inicijative

20/11/2018 | objavio Radio Gradačac
Mladi kreatori promjena osmišljavaju lokalne građanske inicijative
GRADAČAC

 

Udruženje “Kult” Gradačac u saradnji sa “Proni” Brčko, realizuju projekat pod nazivom „Mladi kreatori promjena”. Do sada su održane četiri edukativne radionice u prostorijama Društvenog centra Gradačac. Naredna i završna radionica je 23. i 24. novembra 2018. godine. Učestvuju mladi, koji žive na području općine Gradačac, a koji žele ovladati liderskim vještinama i doprinijeti u kreiranju boljeg okruženja za mlade.

Cilj edukacije je unaprijediti komunikacijske i prezentacijske vještine, naučiti više o timskom radu, ali i o  tome kako odrediti prioritete, donijeti odluku, napisati projekat i realizovati svoju ideju. Trening obuhvata oblasti: javno zagovaranje, lobiranje, volonterizam i pisanje projektnih prijedloga. Mladi tokom treninga imaju priliku da putem predstavnika grupe učestvuje u radu Lokalne grupe za razvoj i na taj način zastupaju pitanja mladih u zajednici.

Kako je saopćeno iz Udruženja „Kult“ Gradačac, projekat „Mladi kreatori promjena” je namijenjen mladim osobama da direktno ili posredno učestvuju u donošenju odluka u svojoj lokalnoj zajednici. Edukacije su pogodne za mlade koji su već aktivni u okviru formalnih i neformalnih grupa, ali i za one koji nisu imali iskustva sa aktivizmom. 

Projektom se želi ohrabriti mlade da predlažu inicijative i projekte u zajednici, a po završetku edukacije će osmisliti i realizovati lokalne građanske inicijative na području općine Gradačac. One osobe koje se pokažu kao najbolje, dobit će priliku da prisustvuju dvodnevnoj posjeti omladinski organizacijama u Sarajevu, saopćeno je iz Udruženja „Kult“ Gradačac.

Projekat je podržan kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Europska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Radio Gradačac / Udruženje “Kult” Gradačac

Comments are closed.

YouTube