Najnovije vijesti

Mobilna stanica za monitoring kvaliteta zraka od jučer stacionirana u Gradačcu

23/09/2021 | objavio Radio Gradačac
Mobilna stanica za monitoring kvaliteta zraka od jučer stacionirana u Gradačcu
GRADAČAC

Mobilna stanica za monitoring kvaliteta zraka Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona od jučer je stacionirana u Gradačcu, na parkingu iza objekta Gradske uprave. Prema informacijama do kojih je došao Radio Gradačac, planirano je da mobilna stanica na području Gradačca bude stacionirana narednih 6 mjeseci.

Podaci o kvalitetu zraka i prisustvu zagađujućih materija na lokaciji mjerne stanice u Gradačcu mogu se pratiti kontinuirano u razmaku svakih sat vremena na sljedećem linku MJERNA STANICA MOBILNA GRADAČAC, a zbirni dnevni podaci po datumima za sve mjerne stanice na području Tuzlanskog kantona na linku DNEVNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TK.

Sistem za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona funkcioniše od 2003. godine i nalazi se u vlasništvu i nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Sistem se sastoji od jedne mobilne i pet stacionarnih automatskih imisionih mjernih stanica. Stanice su opremljene analizatorima za mjerenje koncentracija zagađujućih materija u okolnom zraku, metereološkim mjeračima i opremom za prenos podataka. Sve lokacije stacionarnih mjernih stanica određene su i odobrene od strane Federalnog hidrometereološkog zavoda BiH.

Radio Gradačac / Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK

 

Comments are closed.

YouTube