Najnovije vijesti

MUP TK: Pojašnjenje – Ko se smije kretati u periodu od 18 do 5 sati ujutro

22/03/2020 | objavio Radio Gradačac
MUP TK: Pojašnjenje – Ko se smije kretati u periodu od 18 do 5 sati ujutro
Tuzlanski kanton

Kantonalni štab Civilne zaštite Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici je donio dopunu Naredbe o zabrani kretanja.

“Budući da je došlo do nejasnoća, danas je zasjedao Kantonalni štab Civilne zaštite te je donio dopunu u pogledu lica koja se izuzimaju iz Naredbe o zabrani kretanja, kao i način na koji će dokazivati to izuzeće” – kazala je glasnogovornica MUP-a TK Amra Kapidžić.

To su prije svega zdravstveni radnici, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova TK, drugi pripadnici agencija koji su zaduženi za provođenje zakona, organizacija koja vrše javna ovlaštenja, lica kojima je potrebna neophodna zdravstvena pomoć, zatim lica kojima je poslodavac izdao potvrdu u potrebi kretanja zbog neometanog kretanja u poslu, izabrani i imenovani zvaničnici Tuzlanskog kantona te lica kojima će neophodne potvrde izdavati MUP TK – Za provođenje ove naredbe zadužena je Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona, a član Kriznog štaba MUP-a TK je Nevres Šiljegović.

Glasnogovornica Kapidžić pojasnila je koje su sankcije za one građane koji se ne budu pridržavali navedenih mjera. “Želim napomenuti da su sve naredbe koje donese štabovi civilne zaštite, i Kantonalni i Federalni obavezujući za sve građane, a nepostupanje po navedenim naredbama svakakoda povlači sankcije. Te sankcije su propisane Zakonom o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona, a cijeni se o svakom pojedinačnom slučaju” – pojasnila je Kapidžić.


Video tuzlanski.ba


Radio Gradačac / tuzlanski.ba

Comments are closed.

YouTube