Najnovije vijesti

Na Birou 325 nezaposlenih sa visokim obrazovanjem

06/12/2016 | objavio Radio Gradačac
Na Birou 325 nezaposlenih sa visokim obrazovanjem
GRADAČAC

Na području općine Gradačac su 7.202 nezaposlene osobe od čega je 3.476 žena. Od ukupnog broja najviše je nezaposlenih osoba bez kvalifikacije 2.647, pokazuju posljednji podaci Biroa za zapošljavanje Gradačac. Slijede kvalifikovani nezaposleni radnici 2.179 i osobe sa srednjom stručnom spremom 1.725.  Na evidencijama Biroa nalazi se i 325 osoba sa fakultetskom diplomom (230 žena) i 22 lica sa višom školskom spremom (17 žena).

Tokom novembra na evidencije Biroa u Gradačcu prijavilo se 150 osoba, dok su 162 brisane sa evidencija. Zaposlenje su, uz posredovanje ove institucije, pronašla 133 lica, od čega 17 na neodređeno vrijeme. Posao su pronašli 55 kvalifikovanih i 20 nekvalifikovanih radnika, 43 osobe sa srednjom, 2 sa višom i 12 sa visokom tručnom spremom.

U istom periodu 61 osoba je ostala bez posla, a posredstvom Biroa zdravstvenu zaštitu ostvaruje 4.023 osobe.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube