Najnovije vijesti

Na jezeru Vidara održana simulacijsko-pokazna vježba nazvana “Kula 2022”

26/10/2022 | objavio Radio Gradačac
Na jezeru Vidara održana simulacijsko-pokazna vježba nazvana “Kula 2022”
GRADAČAC

Služba za spašavenje Crvenog križa Tuzlanskog kantona danas je organizovala simulacijsko-pokaznu vježbu na lokalitetu jezera Vidara. Domaćin je bio Crveni križ Grada Gradačca.

Glavni fokus vježbe je bilo spašavanje na vodi i u vodi, jer je scenarij predviđao poplave koje su zadesile ovo pordučje, ističe Merima Saralić, sekretar Crvenog križa Tuzlanskog kantona.

Amir Kikić, sekretar Crvenog križa Grada Gradačac, rekao je da su u današnjoj vježbu učestvovali lokalni timovi u sistemu zaštite i spašavanja, koji su u proteklom periodu dali veoma značajan doprinos u realizaciji sličnih vježbi organizovanih u saradnji sa Oružanim snagama BiH (2021.) i Federalnim Crvenim križom (2020.). U današnjem scenariju pružena je pomoć za 15 unesrećenih osoba.

– Cilj vježbe bila je provjera stepena osposobljenosti svih službi u sistemu zaštite i spašavanja ljudskih života i materijalnih dobara u slučaju stvarnih i realnih situacija usljed djelovanja prirodnih sila, elementarnih nepogoda poplava, klizišta i drugih neželjenih situacija uzrokovanih ovakvim događajima, rekao je Kikić

Simulacijsko-pokazna vježba nazvana “Kula 2022” odnosi se na ukupnu provjeru kapaciteta za hitno postupanje nadležnih civilnih organa u otklanjanju posljedica nesreće i uključivanje i odgovor na katastrofe. O rezultatima i uočenim slabostima ali i potrebi organizovanja ovakvih provjera za Radio Gradačac govorio je i Isam Sendić, šef službe Civilne zaštite Gradačac.

Crveni križ TK provodeći redovne aktivnosti ali i druge programe radi na promociji i širenju određenih znanja kod učenika ali i zaposlenika u javnim službama, posebno kada je u pitanju pružanje prve pomoći. Početkom ove godine organizovana je obuka za policijske službenike iz pružanja prve pomoći, ističe Merima Sarajlić. To se pokazalo pozitivnim jer su policijski službenici i danas za vrijeme vježbe u Gradačcu bili prvi koji su stigli na mjesto nesreće i pružali prvu pomoć.

Pored Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa TK, u vježbi su učestvovali Kantonalna uprava Civilne zaštite i Civilna zaštita grada Gradačac, Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac, pripednici Policijske uprave i Profesionalna vatrogasna jedinica grada Gradačac, Služba za spašavanje na vodi – Ronilački klub “Vidara” Gradačac, Služba za informisanje i medijsku podršku (RTV TK), te Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine i domaćini Crveni križ grada Gradačac.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube