Najnovije vijesti

Na Sajmu šljive razgovori o suvremenim trendovima ruralnog turizma

13/08/2022 | objavio Radio Gradačac
Na Sajmu šljive razgovori o suvremenim trendovima ruralnog turizma
GRADAČAC

Radno tijelo za izradu Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona od 2022-2027. godine je krajem prošlog mjeseca usvojilo nacrt ovog veoma važnog strateškog dokumenta. Strategija razvoja turizma TK za naredni petogodišnji period podrazumijevat će smjernice i akcioni plan na osnovu kojeg će se ovo područje razvijati.

U okviru strateške platforme definirana su dva strateška cilja, to su poticanje razvoja održivog turizma i unapređenje konkurentnosti turizma Tuzlanskog kantonu. Upravo je to prilika da se značajnije pristupi organiziranju i prezentaciji ruralnog turizma, jer su turistički potencijali Tuzlanskog kantona vezani i za ruralna područja.

Kao podforma ruralnog turizma javlja se agroturizam. To je vrsta turizma u kojem domaćini nude boravak na vlastitom poljoprivrednom objektu (farmi) te posjetitelju omogućuju sudjelovanje u svim poslovima: briga o životinjama i biljkama, sadnja, berba i žetva hrane koja se specifična za to područje (voće, povrće, kukuruz, pšenica, ovisno o području).

O ruralnom turizmu kao jednoj od komparativnih prednosti razgovarat će se na Sajmu šljive u Gradačcu. Na tu temu će govoriti univerzitetski profesori koji su odgovorni za studijske programe turizma na Univerzitetu u Tuzli (UNTZ).

Od prvih sajmova, tako i danas, naučne teme koje se obrađuju na Sajmu šljive u Gradačcu nude inovatinva rješenja i trasiraju put prema modernizaciji agrarnog kompleksa u Bosni i Hercegovini. Pionir u prezentaciji potencijala u agroturizmu je upravo naša manifestacija koja od 1969. godine posjetama voćnjacima gradačačkog kraja prezentira naše privredno-turističke potencijale. Ruralni razvoj je strateška odrednica planova na svim nivoima vlasti, tako da smo odlučili da tema „Perspektive razvoja ruralnog turizma u Bosni i Hercegovini“ stavimo u fokus naučno-stručnih skupova na ovogodišnjem Sajmu šljive u Gradačcu, rekla je Senija Mujkanović Muftić, turistički informator u Turističkoj zajednici Gradačac.

Analizirajući prirodne i kulturne potencijale Tuzlanskog kantona agroturizam je jedan od primarnih oblika turizma i ključan je u kreiranju turističkog proizvoda Kantona. Agroturizam je, analizama, kao samostalan, dominantan, oblik turizma prepoznat u Gradačcu, Čeliću i Kladnju, dok je u drugim općinama to oblik turizma koji uz druge atraktivne motive može djelovati na turističku posjetu. 

Tokom izrade Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona već u Nacrtu je prepoznat potencijal ruralnih područja za razvoj posebnih ili tematskih oblika turizma. Kada je u pitanju područje Gradačca, prepoznati su motivi koji omogućavaju kreiranje pune turističke ponude ruralnih područja. Dakle, može se uraditi veoma atraktivan turistički aranžman povezan sa selom, kaže Semir Ahmedbegović, profesor na UNTZ.

Ovaj dokument bi trebao pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, kao i ostalim akterima u turizmu kako bi se postiglo što kvalitetnija afirmacija i pozicioniranje Tuzlanskog kantona kao poželjne turističke destinacije.

Ukoliko hoćemo da se bavimo turizmom kako to preporučuje Svjetska turistička organizacija (UN WTO), onda je jako bitno i da slijedimo upute i suvremene trendove razvoja ruralnog turizma. Upravo o tim suvremenim trendovima će biti riječi na radionici koja će biti organizirana na 49. Sajmu šljive u Gradačcu. Ovim putem želimo pomoći lokalnim proizvođačima, izlagačima i izvoznicima kako da pronađu svoje mjesto sa svojim proizvodima i kapacitetima u ruralnom turizmu. Oni su već svi indirektno uključeni u ruralni turizam, ali im želimo pružiti mogućnost kako da prošire svoje djelovanje u tom pravcu, smatra Željka Stjepić-Srkalović, viši asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu UNTZ.

Zbog svega toga, Sajam šljive u Gradačcu idealno je mjesto da se progovori o suvremenim trendovima u ruralnom turizmu.

Vjerujem da će nam u izradi Strategije turizma koristiti ovakva iskustva selektivnog turizma, kao što je sajam u Gradačcu ali i promocija seoskog/ruralnog turizma koja ima velike mogućnosti na ovom području, rekao je Miralem Mešković, direktor Turističke zajednice TK.

Radio Gradačac / Služba za informisanje “Sajam šljive 2022”

Comments are closed.

YouTube