Najnovije vijesti

Najvažnija sporedna stvar na svijetu ujedinila općinsko Vijeće Gradačac

28/12/2016 | objavio Radio Gradačac
Najvažnija sporedna stvar na svijetu ujedinila općinsko Vijeće Gradačac
Gradsko vijeće

Općinsko Vijeće Gradačac održalo je prvu radnu sjednicu na kojoj su usvojeni rebalans Budžeta za 2016. i Budžet općine za 2017. godinu, te dokumet koji reguliše njegovo izvršenje. Izvršeno je imenovanje članova Komisija OV-a, usvojen Program rada Vijeća za narednu godinu, te donesena Odluka o zonama sanitarne zaštite za mjesni vodovod „Lazine-Palučci“ u MZ Mediđa Donja.

Novi saziv općinskog Vijeća Gradačac danas je usvojio Budžet općine za narednu godinu u ukupnom iznosu 14.177.520 KM. Tekući izdaci su planirani u iznosu od 8.950.000 KM, dok je 5.227.500 KM predviđeno za kapitalne izdatke. Detalji utroška trebali bi biti definisani četverogodišnjim Programima koji bi se pred vijećnicima trebali naći već na narednom zasijedanju.

O tome za Radio Gradačac govori predsjedavajući OV-a Husein Kujraković:

 

Najviše diskusija izazvala je informacija općinskog Pravobranilaštva o stanju sudskih predmeta koji se odnose na bespravnu gradnju tribina na gradskom stadionu Banja Ilidža, kao dobra u opštoj upotrebi. Radovi su trajali od 2008.-2012. godine kada je općina Gradačac od NK Zvijezda preuzela obavezu prema izvođaču radova za uslugu koja je izvršena bez potrebne dokumentacije i saglasnosti OV-a.  Projektna dokumentacija i odobrenje za građenje naknadno su pribavljeni tek krajem 2014. godine.

Pokušavajući izbjeći značajniji udar na općinski Budžet vijećnici su, na prijedlog Pravobranilaštva, jednoglasno dali saglasnost na zaključenje sudske nagodbe sa firmom “Džena” Gradačac na osnovu kojeg će dug u iznosu od 328.000 KM biti izmiren u 16 mjesečnih rata. Time će biti izbjegnute zatezne kamate i druge obaveze koje eventualno mogu nastati u daljim sudskim sporovima.

Ovo je samo jedan od složenih sudskih sporova za općinu Gradačac, naglasio je pravobranilac Mersed Sokoljaković obrazlažući zahtjeve za kadrovsko proširenje ove službe. Zbog zakonskih rokova i velikog obima poslova, odlukom OV-a Pravobranilaštvo će biti popunjeno jednim zamjenikom i dva stručna savjetnika. Uspostava prava vlasništva, registar nekretnika i eksproprijacija oko 2.000 parcela u okviru projekta Domažić, samo su neki od zadataka koji u narednoj godini očekuju Pravobranilaštvo općine Gradačac.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube