Najnovije vijesti

Nakon obrađene tri tačke dnevnog reda vezane za Budžet, prekinuta 3. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac

23/03/2021 | objavio Radio Gradačac
Nakon obrađene tri tačke dnevnog reda vezane za Budžet, prekinuta 3. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac
Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Gradačac danas je utvrdilo Budžet za 2021. godinu  i dokumente koji omogućavaju njegovo izvršenje. Time je započela 3. redovna sjednica o čijem će terminu nastavka odlučivati Kolegij vijeća. Zbog opširnosti materijala i uzimajući u obzir epidemiološku situaciju sjednica je prekinuta na zahtjev Kluba SDP-a.

Vijeće je informisano o formiranju Kluba samostalnih vijećnika kojeg čine vijećnici Miralem Kamberović i Enis Ibrahimović . Nakon što je podnošenjem ostavke prestao mandat vijećniku Hasanu Topčagiću, prema rješenju CIK BiH davanjem svečane izjave  mandat je preuzeo vijećnik Nihad Sušić.

Gradsko vijeće Gradačac većinom glasova prihvatilo je prijedlog Budžeta za 2021. godinu u iznosu od oko 18,4 miliona KM. Prihodi su planirani u iznosu od 15,1 milion KM, rashodi iznose oko 11 miliona i kako je obrazloženo planirani su u istom iznosu kao prethodne godine. Predlagač je odbio danas uložene amandmane navodeći da prijedlog Budžeta predstavlja rješenje kreirano na osnovu raspoloživih finansijskih pokazatelja.

Amandmane koji se odnose na ulaganje u putnu infrastrukturu, sportske objekte, društvene domove, borački fond i dr. podnio je Klub vijećnika SD BiH, dok su se pojedinačni amandmani vijećnika ovog kluba odnosili na subvencioniranje troškova liječenja trudnica kojima je u liječenje uključen clexane i održavanje centralnog spomen obilježja. Prijedlozi su ostali bez podrške većine u Gradskom vijeću.

Vijećnici su donijeli odluku o izvršenju Budžeta za ovu godinu i dali saglasnost na sklapanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu. O terminu nastavka prekinute sjednice odlučivat će Kolegij GV. Očekuje se da bi odluka trebala biti donesena već za 7 dana, jer na izjašnjavanje vijećnika čeka 28 tačaka danas utvrđenog dnevnog reda.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube