Najnovije vijesti

Naloženo uklanjanje rampi na ulazu u parking kod OŠ „Ivan Goran Kovačić“ u Gradačcu

11/04/2018 | objavio Radio Gradačac
Naloženo uklanjanje rampi na ulazu u parking kod OŠ „Ivan Goran Kovačić“ u Gradačcu
GRADAČAC

Općinski sud u Tuzli je 6. aprila donio rješenje kojim se Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac nalaže da ukloni rampe postavljene na ulazu u parking pored ove škole i omogući  Javnom preduzeću „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac nesmetan pristup i korištenje ove nekretnine. Školi je naloženo da navedene radnje poduzme odmah, a najkasnije u roku od 24 sata.

Rješenjem je utvrđeno da je Škola smetala JP „Parkinzi“ u posljednjem mirnom i faktičkom posjedu navadene nekretnine tako što je 18. januara  2017. godine na ulazu postavila rampe i onemogućila ovom preduzeću pristup, ulaz, korištenje i upravljanje navedenom nekretninom.

Ovo rješenje je rezultat provedenog sudskog postupka po osnovu tužbe JP „Parkinzi“ protiv OŠ „Ivan Goran Kovačić“ radi ometanja posjeda.

Protiv ovog rješenje dozvoljena je žalba Kantonalnom sudu u Tuzli u roku od 15 dana.

Radio Gradačac / Foto arhiva

Comments are closed.

YouTube