Najnovije vijesti

Naš sugrađanin prof. dr. Husnija Kamberović izabran za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti NiH

21/12/2022 | objavio Radio Gradačac
Naš sugrađanin prof. dr. Husnija Kamberović izabran za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti NiH
FBiH/BiH

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je tokom 2022. godine pokrenula proceduru za izbor novih dopisnih članova i članova van radnog sastava (domaćih, inostranih članova i počasnog člana).

Izborna Skupština je održana 20.12.2022. godine.

Na Skupštini su tajnim glasanjem za nove dopisne članove izabrani:

Odjeljenje društvenih nauka

 • prof. dr. Nerzuk Ćurak

Odjeljenje humanističkih nauka

 • prof. dr. Rešid Hafizović
 • prof. dr. Husnija Kamberović
 • prof. dr. Asim Mujkić

Odjeljenje medicinskih nauka

 • prof. dr. Semir Vranić

Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

 • prof. dr. Dalibor Ballian
 • prof. dr. Hamid Čustović
 • prof. dr. Emira Kahrović 

Odjeljenje tehničkih nauka

 • prof. dr. Elvis Ahmetović

Odjeljenje umjetnosti

 • Branko Bačanović
 • Mile Stojić
 • Amir Vuk Zec

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava javnost i medije da će se promocija novoizabranih članova održati 2023. godine u okviru svečane sjednice Skupštine ANUBiH. Na promociji će biti upriličena dodjela diploma novoizabranim članovima ANUBiH. O datumu promocije novih članova ANUBiH javnost će biti naknadno informirana, naveli su iz ANUBiH.

__________

U svojoj autobiografiji prof. dr. Husnija Kamberović navodi:

Rođen sam u Mionici kod Gradačca 6. septembra 1963. godine. Nakon završetka gimnazije, diplomirao sam historiju na Odsjeku za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1987), a magistrirao (1991) i doktorirao (2001) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godinu dana (1988-1989) radio sam u Institutu za istoriju u Banjoj Luci, a od 1989. do 2017. radio sam u Institutu za istoriju u Sarajevu, gdje sam biran u sva naučna zvanja, od naučnog saradnika (2002) do naučnog savjetnika (2010) i reizabran u zvanje naučnog savjetnika (2015). Od 2017. stalno sam zaposlen na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje sam prethodno biran u zvanje docenta (2005) vanrednog profesora (2010) i redovnog profesora (2016). Od 2002. do 2016. bio sam direktor Instituta za istoriju u Sarajevu. Bio sam voditelj u četiri međunarodna naučna projekta: Od 2006. do 2009. bio sam voditelj bosanskohercegovačkog istraživačkog tima u okviru međunarodnog naučnog projekta New and Ambiguous Nation-building Processes in South-eastern Europe: Collective Identities in Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Moldova and Montenegro in Comparison (1944–2005), koji se realizirao na Institute for Eastern European Studies, Department of History, FU Berlin (Germany). Od 2013. voditelj sam bosanskohercegovačkog istraživačkog tima u okviru projekta pod naslovom Repräsentationen des sozialistischen Jugoslawien im Umbruch (Humboldt-Universität, Berlin). Od 2013. do 2015. bio sam voditelj međunarodno naučnog projekta Represija poslije Drugog svjetskog rata: komparativni primjeri Slovenije i Bosne i Hercegovine, a od 2016. voditelj sam međunarodnog naučnog projekta Izvori za istoriju Crne Gore u arhivima BiH i izvori za istoriju BiH u arhivima Crne Gore. Bio sam i vodtelj četiri naučna projekta koji su realizirani u Bosni i Hercegovini (Nacionalni identitet Bošnjaka 1945-2008; Represija i političko nasilje u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1996. godine; Na rubu slobode: Uloga ličnosti Bosne i Hercegovine u vrijeme socijalizma i Politička uloga vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 20. stoljeća). Tokom maja 2012. bio sam gostujući profesor na L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) (Paris), a osim na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, predavao sam i na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru i Filozofskom fakultetu u Tuzli. Bio sam mentor za dvije doktorske disertacije, dvanaest magistarskih radova po predbolonjskom procesu studiranja (magisteriji nauka), deset završnih diplomskih radova (master radovi, po bolonjskom procesu studiranja), te velikog broja dodiplomskih radova (po bolonjskom procesu studiranja). Sarađivao sam u raznim znanstvenim časopisima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu (Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, Istorijski zbornik u Banjoj Luci, Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika BiH u Sarajevu, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest u Zagrebu, Časopis za suvremenu povijest u Zagrebu, Prilozi za orijentalnu filologiju u Sarajevu, Diwwan u Gradačcu, Godišnjak BZK “Preporod” u Sarajevu, Hrvatska misao u Sarajevu, Austrian History Yearbook, Minnesota, USA), te brojnim dnevnim, sedmičnim i mjesečnim novinama u Bosni i Hercegovini. Također sam bio učesnik i organizator brojnih međunarodnih skupova i urednik brojnih zbornika radova iz historije. Od 2013. sam predsjednik Udruženja za modernu historiju u Sarajevu.

__________

Radio Gradačac / ANUBIH / Foto Facebook

Comments are closed.

YouTube