Najnovije vijesti

Nastavlja se zamjena azbest-cementnih i cijevi nedovoljnog profila u MZ Požarike

04/05/2021 | objavio Radio Gradačac
Nastavlja se zamjena azbest-cementnih i cijevi nedovoljnog profila u MZ Požarike
GRADAČAC

Danas se nastavljaju se radovi na rekonstrukciji azbest cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže. Izvođač radova  je konzorcij “BUK PROMET” doo Bijeljina i “BALEGEM” doo Gradačac. Radovi će se izvoditi kroz čeiri sekcije.

Prema planiranoj dinamici radova prema aktuelnom termin planu za prvu sekciju za 04. maj 2021. godine planiran je početak radova u naselju Požarike (dio 2) u ukupnoj dužini  od 1.180 metara. O dinamici radova za ostale sekcije javnost će biti blagovremeno obavještena od strane investitora, saopćeno je iz JP “Komunalac” dd Gradačac.

U toku izvođenja radova dolazit će do privremenog prekida vodosnabdijevanja uzrokovanih radovima na zamjeni cjevovoda. Planirani prekid vodosnabdijevanja u toku dana je 12 sati. Prekidi će trajati od 07:00 do 19:00 svaki radni dan uključujući i subotu. Tokom vjerskih i državnih praznika, te nedjeljom nije planirano izvođenje radova i prekidi u vodosnabdijevanju.

Ovim putem obavještavamo građane da se prilikom izvođenja radova u određenoj ulici, voda može koristiti kao tehnička (nije za piće) do završetka radova u datoj ulici. Nakon završetka radova u svakoj ulici, vršit će se ispitivanje i ispiranje cjevovoda, te dezinfekcija nakon čega će se voda ponovo moći koristiti za piće. O detaljima daljih radova, kao i ulica u kojima se voda neće moći koristiti za piće tokom izvođenja radova, blagovremeno ćemo obavještavati građane putem medija.

Tokom izvođenja radova je moguće da će dolaziti do privremene obustave ili otežanog odvijanja saobraćaja, te se građani mole za strpljivost i poštivanje saobraćajne signalizacije.

Obzirom na kompleksnost uslova izvođenja radova u gradskoj zoni, a naročito radi činjenice da se jednim dijelom radi o rekonstrukciji azbest-cementnih cijevi, (koje su štetne po zdravlje ljudi) mole se građani da se ne približavaju gradilištima radi vlastite sigurnosti.

Ovaj dio projekta finansiran je od strane Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBiF) uz administraciju EBRD-a, budžeta Grada Gradačac i Švedske Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Radio Gradačac / JP Komunalac dd Gradačac

Comments are closed.

YouTube