Najnovije vijesti

Nastavljaju se radovi na zamjeni azbest cementnih cijevi

26/03/2021 | objavio Radio Gradačac
Nastavljaju se radovi na zamjeni azbest cementnih cijevi
GRADAČAC

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima radovi na rekonstrukciji azbest cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže teku planiranom dinamikom i radi se predviđenim tempom, saopćeno je iz gradske uprave Gradačca. Vrijednost ugovorenih radova je oko 2.400.000 eura a odnose se na zamjenu cijevi u dužini od oko 40 kilometara u centralnom području Gradačca.

Radovi se trenutno izvode u mjesnoj zajednici Vida II u ulici 6. bataljona i u MZ Škorići. Na području MZ Vida II, paralelno sa zamjenom starih i dotrajalih instalacija, radi se i na pojedinačnim priključcima u domaćinstvima.

Prema planiranoj dinamici radova i prema aktuelnom termin planu za prvu sekciju za 30. mart 2021. godine planiran je nastavak radova u ulici 6. bataljona u ukupnoj dužini 1.353 metara. O dinamici radova za ostale sekcije javnost će biti blagovremeno obavještena od strane investitora, saopćeno je iz JP “Komunalac” dd Gradačac.
U toku izvođenja radova dolazit će do privremenog prekida vodosnabdijevanja uzrokovanih radovima na zamjeni cjevovoda. Planirani prekid vodosnabdijevanja u toku dana je 12 sati. Prekidi će trajati od 07:00 do 19:00 svaki radni dan uključujući i subotu. Tokom vjerskih i državnih praznika, te nedjeljom nije planirano izvođenje radova i prekidi u vodosnabdijevanju.

Građani urbanog dijela grada Gradačca se mole za strpljivost prilikom izvođenja radova da bismo u konačnici imali bržu i efikasniju realizaciju ovog projekta što će se direktno odraziti na kvalitetnije vodosnabdijevanje, saopćeno je na službenoj web stranici grada Gradačca.

Ovaj dio projekta finansiran je od strane Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBiF) uz administraciju EBRD-a, budžeta Grada Gradačac i Švedske Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube