Najnovije vijesti

Neradni dani u Federaciji BiH 1., 2. i 3. maj

29/04/2021 | objavio Radio Gradačac
Neradni dani u Federaciji BiH 1., 2. i 3. maj
FBiH/BiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ” broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH” broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH” broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi maj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana  (1. i  2. maja).

Istim zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Shodno navedenom, a s obzirom da 2. maj 2021. godine pada u nedjelju, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine subota 1. maj, nedjelja 2. maj i ponedjeljak 3. maj 2021. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade, saopćno je iz ovog ministarstva.

Radio Gradačac / Vlada FBiH

Comments are closed.

YouTube