Najnovije vijesti

Novi Pedagoški standardi za predškolske ustanove Tuzlanskog kantona

16/09/2019 | objavio Radio Gradačac
Novi Pedagoški standardi za predškolske ustanove Tuzlanskog kantona
Tuzlanski kanton

Nakon dvije decenije korištenja starih, predškolske ustanove Tuzlanskog kantona će od ove godine primjenjivat nove pedagoške standarde i normative, koji su u skladu sa savremenim tokovima odgojno-obrazovnog rada djece predškolskog uzrasta.

„Obzirom da se u proteklih 20 godina promijenila svijest u široj društvenoj zajednici o važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, te je sve veća zainteresovanost roditelja i djece za ovim vidom obrazovanja, došlo se do zaključka da je neophodno donijeti nove Pedagoške standarde, jer su ovi iz 1999. godine, možemo reći bili prevaziđeni“, između ostalog, naglasila je na konferenciji za medije ministrica obrazovanja i nauke Fahreta Brašnjić.

Broj djece u grupama i načinu formiranja grupa, uključenje i način odgojnog rada djece sa poteškoćama u razvoju, upotreba i korištenje savremenih sredstava za rad i učila, stručna sprema struktura i broj zaposlenika u predškolskim ustanovama bili su u fokusu novih Pedagoških standarada.

„Mi smo strogo definisali ko može raditi sa djecom predškolske dobi. To su profesori predškolskog odgoja i obrazovanja sa završenim 180 ili 240 ECTS bodova i, u nedostatku, prof. razredne nastave“, naglasio je predsjedavajući Skupštine TK Žarko Vujović, koji je, prije stupanja na funkciju, bio i član Radne grupe za izradu Pedagoških standarda.

„Definisali smo pod kojim uslovima se upisuju djeca sa poteškoćama u razvoju, ko s njima radi i da broj izvršilaca u odgojnoj grupi nije „zakovan“ na dva, nego najmanje dva izvršioca“, istakao je predsjednik Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube