Najnovije vijesti

Novi predsjedavajući Gradskog vijeća Gradačac je Mustafa H. Ađulović

01/04/2022 | objavio Radio Gradačac
Novi predsjedavajući Gradskog vijeća Gradačac je Mustafa H. Ađulović
Gradsko vijeće

Na 14. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac gradski vijećnici su utvrdili dnevni red sa 29 tačaka.

Gradski vijećnici su razmatrali i usvojili Prijedlog rješenja o razrješenju Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Gradačac. Također su usvojili Prijedlog rješenja o izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Gradačac. Novi predsjedavajući je Mustafa H. Ađulović (PDA) koji je tajnim glasanjem dobio 23 glasa vijećnika, a za drugog zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Gradačac sa 24 glasa izabran je Albano Jusufović iz reda nacionalnih manjina.

Vijećnici su usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2021. godinu kao i Izvještaj o izvršenju budžetske rezerve grada Gradačac za 2021. godinu.

Usvojen je i Prijedlog programa izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području užeg dijela grada Gradačca za 2022. godinu kao i Prijedlog programa održavanja urbanog mobilijara na području grada Gradačac za 2022. godinu.

Nakon dugotrajne rasprave i uz predložen niz amandmana od strane vijećnika usvojen je Prijedlog programa izgradnje ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva za period 2022.-2024. godinu.

Zbog obimnog dnevnog reda sjednica je prekinuta na 19. tački i bit će nastavljena u narednom periodu.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube