Najnovije vijesti

Novi zaključci i preporuke Kriznog štaba Grada Gradačca – 10 osoba pod zdravstvenim nadzorom

12/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Novi zaključci i preporuke Kriznog štaba Grada Gradačca – 10 osoba pod zdravstvenim nadzorom
GRADAČAC

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

I

 

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, a u cilju provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora vezano za pojavu novog Korona virusa, na području Grada Gradačac od 06.03.2020. godine do 12.03.2020. godine 10 osoba je stavljeno pod  zdravstveni nadzor, a za koje su izdata rješenja od strane nadležnog sanitarnog inspektora.

Jedna osoba je 10.03.2020. godine izašla iz kućne izolacije, u trajanju od 14 dana i tretira se kao zdrava.

Radi se o osobama koje su unazad 7-10 dana doputovale na područje Grada Gradačac iz Italije, Njemačke sa stalnim ili privremenim mjestom boravka na području Grada.

Za vrijeme trajanja kućne izolacije kod svih 9 osoba, a koje su pod zdravstvenim nadzorom od strane nadležnog epidemiologa JZU Dom zdravlja Gradačac dr. Fatime Ibranović Hadžimehić, vršen je svakodnevni telefonski monitoring u pogledu kontrole simptoma (kašalj, visoke temperature iznad 38,5 °C, otežanog disanja, bolova u grudnom košu), i tokom monitoringa kod jedne osobe su se javili pomenuti simptomi, koja je nakon kliničkog pregleda od strane mobilnog tima JZU Doma zdravlja Gradačac i procjene kliničara upućena na Kliniku za Zarazne bolesti UKC-a Tuzla a kod ostalih 8 osoba nije došlo do pojave pogoršanja njihovog prvobitnog stanja.

Moramo istaći činjenicu da je 10.03.2020. godine 1 osoba (od 10 gore navedenih) samoinicijativno prekinula kućnu izolaciju zbog svojih poslovnih obaveza (radi se o vozaču koji za svoju firmu vozi u Italiju).

Dana 11.03.2020. godine nakon kliničke obrade pacijenta od strane Klinike za zarazne bolesti, uzet uzorak brisa od pomenute osobe i nakon testiranja imamo povratnu informaciju da je nalaz brisa na Korona virus negativan.

II

U cilju preventivnog djelovanja i zaštite stanovništva  grada Gradačac a u vezi sa pojavom koronavirusa na teritoriji  Bosne i Hercegovine koja je proglašena zaraznom bolešću  čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Bosnu i Hercegovinu,  Krizni štab Grada Gradačac je dana 12.03.2020. godine održao 2. sjednicu na kojoj su razmatrane naredbe i preporuke  Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva  i Kriznog štaba TK i isti je donio sljedeće zaključke i preporuke:

 

1. Obavještavaju se pravna lica da do daljnjeg  Gradska služba za privredu, budžet i finansije  neće izdavati odgovarajuća odobrenja vezano za javna okupljanja građana u ugostiteljskim objektima,

2. Preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi na području Grada Gradačac, gdje se pod javnim skupom smatra svako okupljanje građana u skladu sa propisima o javnom okupljanju,

3.Nalaže se udruženjima građana iz oblasti kulture i sportskim klubovima obustava održavanja kulturnih i sportskih događaja na području grada  kao i obustavljanje održavanja sportskih treninga za djecu i mlade, u narednih 15 dana računajući od dana objave ovog saopštenja,

4. Sugerišemo tržnim centrima i drugim prodajnim objektima, koji posjećuje veći broj lica, da  provode pojačane higijensko-epidemiološke mjere dezinfekcije prostora i opreme (kolica, korpi i sl.),

5. Nalaže se svim  dječijim vrtićima kao i ustanovama za socijalnu zaštitu za djecu i mlade (Kutak radosti i „Duga“) da pojačaju mjere higijensko-epidemiološke zaštite u svojim objektima, 

6. Preporučuje se osobama starije životne dobi da preskoče rutinske kontrolne preglede i odlaske ljekaru porodične medicine, ukoliko to nije neophodno iz zdravstvenih razloga. Preporučuje se najprije ljekara kontaktirati telefonom ukoliko je osobi potreban recept ili savjet ljekara, te da po recepte dolaze mlađi članovi porodice

Također se sugeriše  se osobama starije životne dobi, hroničnim bolesnicima i ostalim rizičnim skupinama građana  da izbjegavaju bespotrebna kretanja i veća okupljanja (posjeta pijacama i dr.) u cilju preventivne zaštite svoga zdravlja,

7. Preporučuje se građanima Gradačca da ne putuju u sljedeće zemlje NR Kina, Italija, Južna Koreja, Iran, Francuska, Njemačka i Španija,

8.Svim BH državljanima i stranim državljanima koji imaju stalni ili privremeni boravak u BiH, a ulaze u Federaciju BiH tj. grad Gradačac iz zemalja NR Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španije  izdaje se rješenje o izolaciji u trajanju od 14 dana.

9. Nalaže se Higijensko-epidemiološkoj službi JZU Dom zdravlja Gradačac da primjerak rješenja  o stavljanju lica u izolaciju obavezno dostavlja Policijskoj upravi Gradačac, kako bi isti mogli  vršiti kontrolu provođenja naložene mjere  od strane lica  kojima je rješenjem sanitarnog inspektora naložena izolacija. 

10. Upozoravamo građane da neprovođenje naloženih mjera rješenjem sanitarnog inspektora radi sprečavanja širenja koronavirusa nad osobama koje dolaze iz sljedećih zemalja: Kina, Italija, Južna Koreja, Iran, Francuska, Njemačka i Španija  podliježe krivičnoj ili  prekršajnoj odgovornosti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.    

   

                                                                                              Krizni štab Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube