Najnovije vijesti

Obaveza usklađivanja poslovanja za obrtnike

22/09/2022 | objavio Radio Gradačac
Obaveza usklađivanja poslovanja za obrtnike
Tuzlanski kanton

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava obrtnike sa područja Tuzlanskog kantona da, u skladu sa važećim Zakonom o obrtu FBiH koji je stupio na snagu 30. septembra 2021. godine, obrtnici imaju obavezu usklađivanja svog poslovanja sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona, odnosno najkasnije do 30.09.2022. godine.

Ministarstvo privrede poziva obrtnike i lica koja obavljaju srodne djelatnosti da se jave nadležnom općinskom organu kako bi uskladili svoje Rješenje o registraciji sa sjedištem na kojem su registrovani sa važećim Zakonom o obrtu FBiH u predviđenom roku.

Radio Gradačac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube